W jaki sposób zorganizować transport ciała, szczątków lub prochów bliskich, zmarłych po za granicami kraju.

posiada skompletowane dokumenty, niezbędne do wydania ciała. W przypadku, gdy rodzina po raz pierwszy, ma do czynienia z tak przykrym doświadczeniem, może mieć trudności, ze zdobyciem dokumentów, oraz organizacją transportu. Aby ułatwić tą trudną procedurę, zachęcamy do zapoznania się szczegółowych informacji, które ułatwią transport zwłok.

Wykaz niezbędnych dokumentów, bez których nie zostaną wydane zwłoki.

Kiedy bliska osoba umiera, niezależnie od tego, czy do zdarzenia doszło w kraju, czy tez po za jego granicami, wydawany jest najważniejszy dokument, jak akt zgonu. W niektórych krajach, zamiast aktu zgonu, wypisywana jest karta zgonu, która jest tak samo ważna, oraz zobowiązuje do wydania ciała. Dokument ten, potwierdza termin, miejsce oraz czas zgonu. Umożliwia organizację transportu, oraz pochówku. Aby był on uznawany za ważny dokument, w przypadku sprowadzania ciała do Polski, należy dostarczyć wersję oryginalną, obcojęzyczną, oraz wersję spolszczoną. Prócz aktu lub karty zgonu, konieczny jest dokument, zezwalający na wydanie ciała. Aby go uzyskać, rodzina osoby zmarłej, musi skontaktować się z inspektorem sanitarny, który wyda owe pozwolenie. Jeśli śmierć, nie nastąpiła z powodu choroby zakaźnej, inspektor wyrazi zgodę, oraz wyda specjalne zaświadczenie. Podczas kompletowania dokumentów, należy wybrać firmę, która zajmuje się transportem zwłok. Należy dostarczyć potwierdzenie, że karawan, którym, ma odbyć się transport, został specjalnie przygotowany, oraz spełnia najwyższe standardy. W przypadku kremacji, oraz odbioru prochów, firma ta, ma obowiązek przedstawienia specjalnego oświadczenia, że podczas transportu, w metalowej urnie, która jest obowiązkowym elementem karawanu, znajdować się będą, wyłącznie prochy osoby zmarłej.

Co zrobić, po skompletowaniu niezbędnych dokumentów?

Kiedy uda się już zgromadzić niezbędne dokumenty, wymagane do uzyskania pozwolenia, na wydanie ciała lub prochów, należy udać się do Urzędu Stanu Cywilnego, który w imieniu osoby ubiegającej się o sprowadzenie zwłok, załatwi wszelakie formalności. W przypadku, gdy korzystamy z usług doświadczonej firmy, rodzina może upoważnić zakład pogrzebowy, który w imieniu rodziny, zajmie się skompletowaniem, oraz dostarczeniem niezbędnych dokumentów, a w momencie uzyskania pozwolenia na transport ciała lub prochów osoby zmarłej, odbierze, oraz przetransportuje ciało.

W razie konieczności, rodzina, która chce uzyskać więcej informacji, lub ma problem z uzyskaniem niezbędnych dokumentów, wydawanych po za granicami kraju, może zwrócić się o pomoc, do konsula. Pomoże on, w zdobyciu, oraz sprowadzeniu dokumentów, co skróci czas prac urzędowych. W przypadku dokumentów, wydawanych w Polsce, oraz organizacji transportu, Urząd Stanu Cywilnego, ma trzy dni robocze, na skompletowanie, i wydanie zgody na transport ciała, szczątek lub prochów, co ułatwia szybki transport oraz organizację pogrzebu osoby, zmarłej po za granicami kraju.